Oferta:

– Dokumentacja projektowa

– Nadzory inwestorskie

– Nadzory autorskie

– Opiniowanie dokumentacji projektowej

– Analizy techniczno-finansowe projektów

Instalacje elektryczne:

– Instalacje oświetlenia podstawowego

– Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

– Rozdzielnice SN/nn

– Instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia

– Systemy zasilania rezerwowego i gwarantowanego

– Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych

– Systemy sterowania oświetleniem

– Sieci i przyłącza SN i nn

– Stacje transformatorowe

– Oświetlenie zewnętrzne (parkingi, drogi, place)

– Oświetlenie iluminacyjne budynków

Instalacje niskoprądowe:  

– Systemy sygnalizacji pożaru (SSP/SAP)

– Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

– Instalacje kontroli dostępu

– Instalacje okablowania strukturalnego 

– Instalacje Audio – Video

– Telewizja przemysłowa CCTV

– Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

– Instalacje telefoniczne

– Instalacje domofonowe

– Instalacje dzwonkowe i przyzywowe

– Instalacje RTV i RTV-SAT

– Instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG

– Instalacje BMS

Dane kontaktowe:

IMPACT Projekt Sp. z o. o.

ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

impact@impactprojekt.pl

NIP: 52 52 67 68 63, REGON: 365440220, KRS: 0000637888

Wyśrodkuj mapę